hop-hop-v2
latvia russia
Nomas noteikumi

Sadarbības noteikumi

Atrakciju nomas cenā nav iekļauts apkalpojošais personāls, Nomātājam tāds jānodrošina pašam.
Nomātājs ir pilnā apmērā atbildīgs par atrakciju saudzīgumu un izklaides mērķim atbilstīgu izmantošanu.
Ja atrakcijas iznomāšanas laikā tiek bojātas (daļēji vai pilnīgi) Nomātāja vainas dēļ, Nomātājs apmaksā Iznomātājam nodarītos zaudējumus pilnā apmērā.
Ja atrakcijas plānots uzstādīt uz grants seguma, smiltīs, melnzemē, u.tml., Nomātājam par to jāinformē Iznomātājs jau atrakciju rezervācijas laikā.
Nomnieks nodrošina, ka atrakcijas tiks izmantotas atbilstoši atrakciju lietošanas noteikumiem.
Atrakciju īres laiks ir līdz 10h.
Atrakcijas tiek piegādātas, uzstādītas un demontētas laika posmā no 8.00 līdz 22.00.

Atrakciju lietošanas noteikumi

Lūgums pirms atrakciju apmeklējuma iepazīties un iepazīstināt savus bērnus, viesus un klientus ar atrakciju lietošanas noteikumiem.
Atrakciju uzstādīšanas vietai jābūt viegli piebraucamai, bez apgrūtinājumiem.
Atrakcijas no elektrības pieslēguma nedrīkst atrasties tālāk par 50m.
Atrakcijas jānovieto uz līdzena seguma, kur nav asumu (saknes, bruģis u.tml.), priekšā nav traucējoši priekšmeti (koki, stabi, šahtas, lūkas u.c.), lai bērni, iekāpjot un izkāpjot no atrakcijām, nevar gūt traumas. Seguma slīpums nedrīkst pārsniegt 5%.
Brīvajai zonai apkārt visai atrakcijai jābūt vismaz 1,8m attālumā no atrakcijas slēgtās sienas. No atrakcijas ieejas puses tiem jābūt vismaz 3,5m.
Drošības apsvērumu dēļ atrakcijas jānostiprina atsaitējot, tāpēc tās jānovieto vietās, kur ir zāliens, stabi, koki, kolonnas vai līdzīgi objekti, pie kā atrakciju atsaitēt.
Nelabvēlīgos laika apstākļos – stiprā vējā, (virs 10m/s) vai negaisa laikā atrakcijas ekspluatēt aizliegts.

Piepūšamajās atrakcijās aizliegts

Ienākt ar apaviem, asiem priekšmetiem (tostarp brillēm), ķēdītēm, košļājamām gumijām, konfektēm, dzērieniem un citiem pārtikas produktiem, lai izvairītos no aizrīšanās, nosmakšanas un citām traumām.
Liet ūdeni, ienest smiltis u.tml.
Slidināties no slidkalniņa uz vēdera ar galvu pa priekšu vai stāvot kājās, taisīt salto un mest kūleņus.
Kāpt un sēdēt uz atrakcijas aizsargbortiem; karāties atrakcijas aizsargtīklos.
Grūstīties vai kā citādi traucēt pārējos apmeklētājus.
Lēkāt izejas tuvumā un uz piepūšamā paklājiņa ārpus atrakcijas.
Aizskart piepūšamās atrakcijas motoru, vadus, kabeļus u.tml.
Atrasties atrakcijas iekšpusē, kamēr tā tiek piepūsta vai izpūsta.
Atrakcijās ir aizliegts atrasties mājdzīvniekiem.

Lietojot slidkalniņu

Jāatrodas sēdus stāvoklī ar skatu uz priekšu un kopā saliktām kājām.
Jāpārliecinās, vai slidkalniņa galā neatrodas citi apmeklētāji.

Citi noteikumi

Atrakciju darbības laikā pie tām nepārtraukti jābūt vismaz vienam uzraugam pie katras ieejas.
Elektroenerģijas zuduma vai traucētas padeves rezultātā apmeklētājiem jāatstāj atrakcijas.
Apmeklētāju skaits piepūšamajās atrakcijās nedrīkst pārsniegt skaitu, kas norādīts uz atrakciju marķējuma.
Izmantojot atrakcijas, jāievēro viens kustības virziens, lai novērstu saskriešanās un traumu risku.
Atrakcijas vienlaikus var izmantot tikai līdzīga vecuma un auguma bērni (lielākie un aktīvākie bērni drošības nolūkā jāatdala no mazākajiem).
Bez vecāku klātbūtnes piepūšamās atrakcijas bērniem ieteicams apmeklēt tikai no 3 gadu vecuma.
Lai izkāptu no piepūšamās atrakcijas, vispirms jāapsēžas uz tās malas un tad uzmanīgi jāizkāpj. Aizliegts no tās izlekt!
Pirms kāpšanas atrakcijā pārliecinieties, vai bērns nevēlas apmeklēt tualeti.
Atrakcijā vienlaicīgi drīkst atrasties bērni vecuma grupā no 3 līdz 6 gadiem vai 7 līdz 14 gadiem.

Vecāku, skolotāju un pasākuma organizatoru ievērībai!

Augstāk minēto noteikumu neievērošana var novest pie nopietnām traumām!
Iznomātājs neuzņemas atbildību par savainojumiem un nelaimes gadījumiem, kas notikuši, neievērojot atrakciju lietošanas instrukciju vai apkalpojošā personāla dotos norādījumus.
Jārēķinās ar to, ka bērni, lēkājot atrakcijā, var pakrist, savstarpēji saskrieties un gūt traumas, jo atrakciju apmeklē dažāda vecuma un rakstura bērni, kuru rīcību apkalpojošais personāls nevar prognozēt!
Ārkārtas un nelaimes gadījumos atrakcijas uzraugam nekavējoties jāreaģē uz notiekošo, nepieciešamības gadījumā sniedzot Pirmo medicīnisko palīdzību un sazinoties ar attiecīgajiem glābšanas dienestiem.

Kontakti

Izklaidēsimies kopā!

hop-hop-v2
Copyright © 2024 Hop Hop, All rights reserved. Izstradājis: Nets Solutions